The Executive Board of the Balkan History Association is pleased to announce the winner of the inaugural competition for the best dissertation. Four people expressed their interest, but only two were eligible and applied. For the two registered candidates, different evaluation committees were created, composed of three specialists each, who expressed their opinions in the form of written, anonymized reviews.

After consulting the reviews, the Executive Board of the Balkan History Association named Galina Yakova the winner. Her dissertation (“Dissidence in the Socialist Bulgaria, 1956-1989: Between the System of Repressions and Privileges”), submitted in 2021 at Leeds Beckett University, was evaluated by specialists from the New Bulgarian University and Sofia University.

In addition to the prize worth 200 Euros, the winning dissertation will be published as a monograph in the “South-East European History” series of Peter Lang. The winner will acquire the status of a member of the association for one year, and will receive two hardcopies of Hiperborea.

Rezultatele concursului „Premiul pentru teze de doctorat Șerban Papacostea” (2023)

Consiliul Executiv al Asociației de Istorie Balcanică are plăcerea de a anunța câștigătorul concursului inaugural pentru cea mai bună teză de doctorat. Patru persoane şi-au manifestat interesul, dar numai două au fost eligibile şi au aplicat. Pentru cei doi candidați înscriși au fost formate comisii de evaluare diferite, compuse din câte trei specialiști, care și-au exprimat opiniile sub forma unor recenzii scrise, anonimizate.

În urma consultării recenziilor, Consiliul Executiv al Asociației de Istorie Balcanică a desemnat câștigător pe Galina Yakova. Teza de doctorat (“Dissidence in the Socialist Bulgaria, 1956-1989: Between the System of Repressions and Privileges”), susținută în 2021 la Universitatea Leeds Beckett a fost evaluată de specialiști de la Noua Universitate Bulgară și Universitatea din Sofia.

Pe lângă premiul în valoare de 200 de Euro, teza câștigătoare va fi publicată ca monografie în seria „Istoria Europei de Sud-Est” a editurii Peter Lang. Câștigătorul va dobândi statutul de membru al asociației pentru un an de zile, urmând a primi câte două exemplare tipărite ale revistei Hiperboreea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *