Asociația de Istorie Balcanică (AIB) este o organizație nonprofit, apolitică și independentă, care are ca scop dezvoltarea și promovarea, la nivel național și international, a cercetării interdisciplinare și comparative a regiunii balcanice şi, în sens mai larg, a Europei de Sud-Est. Principalele domenii de interes includ, dar nu se restrâng la istoria politică, socială, culturală, militară, economică, urbană, literară, orală, istoria artei, a religiilor, a științelor comunicării, precum și arheologia spațiului balcanic.

Obiectivele principale ale AIB sunt, pe de-o parte, să faciliteze formarea unei comunități de specialiști în istoria spațiului balcanic și, pe de altă parte, să înlesnească dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători. AIB se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor și persoanelor interesate de studiul istoriei sau arheologiei spațiului balcanic.

Activitățile noastre constau în organizarea de evenimente cu profil academic – conferințe, comunicări și prelegeri publice ale specialiștilor în domeniu –, precum si în organizarea de evenimente sociale, dedicate publicului larg. Rezultatele vor fi expuse atât în mediul academic din țară și străinătate, cât şi în rândul publicului larg, în special prin intermediul website-ului AIB și al publicației Hiperboreea.

Prin activitățile sale, AIB promovează abordarea științifică a studiului istoriei, culturii și arheologiei balcanice. Activitățile AIB au rolul de a contribui la cunoașterea popoarelor din această regiune și la relevarea elementelor comune din istoria şi cultura lor. Nu în ultimul rând, AIB promovează cercetarea spațiului balcanic ca un spatiu European și, în consecință respinge orice tendinţă de izolare a acestuia faţă de restul Europei.

AIB susține libertatea de exprimare și schimbul de idei și își propune să creeze o platformă de colaborare și dialog între cercetători și publicul larg, având ca finalitate o mai bună înțelegere între statele balcanice.