Dr. Paolo Odorico (Școala Superioră de Înalte Studii în Științe Sociale – EHESS, Paris)

Dr. Alexios Savvides (Universitatea Peloponnese, Kalamata)

Dr. Adrian Ioniță (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române)

Dr. Valeria Fol (Institutul de Studii Balcanice și Centrul de Tracologie, Academia Bulgară de Științe)

Dr. Annemarie Sorescu-Marinković (Institutul pentru Studii Balcanice, Academia Sârbă de Științe și Arte)

Dr. Dennis Deletant (Școala de Studii Slavone și Est-Europene, Universitatea din Londra)

Dr. Ivan Biliarsky (Institutul de Istorie, Academia Bulgară de Științe)

Dr. Thede Kahl (Universitatea Friedrich Schiller din Jena)