Departamentul Comunicare

Dr. Ana-Maria Răducan – Director (CV)

Departamentul de Comunicare are ca obiectiv promovarea proiectelor desfășurate de Asociația de Istorie Balcanică și asigurarea unei bune comunicări, atât în plan intern (între conducerea asociatiei, departamente și membri), cât și în cadrul colaborării cu alte asociații similare, instituții de cercetare sau de învățământ din țară și din străinătate.

În plus, departamentul este responsabil cu imaginea AIB în mediul academic și în rândul publicului larg. Membrii departamentului au ca atribuții și realizarea materialelor grafice pentru proiectele în desfășurare și monitorizarea comunicării din mediul on-line.

 

Departamentul Fundraising

Departamentul de Fundraising are ca scop atragerea de parteneriate și sponsorizări în vederea susținerii materiale a activităților desfășurate de către asociație. Activitatea departamentului constă în menținerea colaborării cu partenerii AIB și încheierea de noi parteneriate cu asociații și instituții de cercetare și de învățământ cu profil similar, din țară și din străinătate.