Puteţi să susţineţi activitatea Asociației de Istorie Balcanică prin intermediul sponsorizărilor (act prin care o persoană juridică sau fizică cedează unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituţii în scop umanitar sau altruist).

Vă informăm că sursele de finanţare ale unui ONG sunt cotizațiile, sponsorizările, donațiile și veniturile economice. ONG-urile pot fi sponsorizate de orice entitate, însă beneficiază de facilităţi fiscale atunci când acordă sponsorizări firmele plătitoare de impozit pe profit și persoanele fizice care obţin venituri din activităţii independente, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală (PFA, II, PFI, CMI, SCA etc).

Sponsorizări cu deductibilitate de 20%

Facilităţi fiscale de acest tip sunt pentru sponsorii societăți plătitoare de impozit pe profit. Limitele sunt 20% impozit pe profil de plată și 0,5% din cifra de afaceri.

Firmele pot direcţiona până la 20% din impozitul pe profit pe care îl datorează statului, către o organizaţie neguvernamentală. Firma sponsor va putea să scadă din impozitul pe profit pe care îl datorează, suma integral acordată ca sponsorizare, dacă sponsorizarea acordată este mai mică decât 0,5% din cifra de a afaceri a companiei şi nu depăşeşte 20% din impozitul pe profit datorat.(Beneficiază de această facilitate şi un ONG plătitor de impozit pe profit care sponsorizează alt ONG).

O microîntreprindere nu beneficiază de facilitate fiscală atunci când sponsorizează. O microîntreprindere poate sponsoriza un ONG, însă nu va beneficia de nicio facilitate fiscală, adică nu va plăti la stat un impozit pe venit diminuat cu valoarea sponsorizării acordate, cum se întâmplă în cazul unei firme plătitoare de impozit pe profit.

Începând cu 1 februarie s-a majorat plafonul de impozitare pentru microîntreprinderi, de la 100.000 la 500.000 de euro. Dacă, la 31 decembrie 2016, valoarea veniturilor unei firme platitoare de impozit pe profit este sub 500.000 euro, firma trece la regimul micro, adică devine plătitoare de impozit pe venit cu 1 februarie 2017. Aşadar, odată cu această măsură, multe firme plătitoare de impozit pe profit vor trece la regimul microîntreprindere şi nu vor mai beneficia de reduceri de impozite atunci când sponsorizează.

Rămân, în continuare, la regimul de impozit pe profit, indiferent de valoarea veniturilor, firmele care oferă servicii de consultanţă şi management în procent mai mare de 20% din valoarea totală a veniturilor (lunar), cât şi persoanele juridice române care nu intră sub incidenta sistemului de impunere pe venitul microintreprinderilor, respectiv cele care:

a) desfășoară activități în domeniul bancar;

b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

c) desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

d) desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale).

Sponsorizări cu deductibilitate 5%

De această facilitate fiscală beneficiază sponsorii PFA, PFI, CMI, SCA etc. PFA-ul este un sponsor care beneficiază de deductibilitate 5% dacă sponsorizează. Nici PFA-urile nu au un regim fiscal prea bun, începând din 2016 de când plătesc şi contribuţia la pensie (chiar dacă este şi angajat), iar din 2017 trebuie să îşi reducă numărul de angajaţi şi să-şi limiteze domeniile de activitate.

PFA-urile intră şi ele în categoria sponsorilor care beneficiază de deductibilitate. Cheltuielile cu sponsorizarea acordată sunt deductibile în procent de 5% din baza de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. (Sursă)

Datele Asociației de Istorie Balcanică sunt:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI

Asociatia de Istorie Balcanică este recunoscătoare următorilor sponsori și donatori: