DIRECŢIONEAZĂ PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA DE ISTORIE BALCANICĂ

Persoanele fizice care doresc să direcționeze către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) până la 3,5% din impozitul pe venit către bugetul statului o pot face prin depunerea formularului 230, până la 25 mai în fiecare an. Sunt acceptate următoarele categorii de venituri: salarii, chirii, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, dividende, investiții, premii și jocuri de noroc, activități sportive, independente sau agricole etc. Singura condiție este ca în anul anterior să fi realizat venituri impozabile numai în România.

Ce trebuie să faceţi?

Completați formularul 230 (descărcabil la ACEST LINK), care poate fi depus astfel:

În cazul în care optați pentru prima variană, formularul 230 se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI. Originalul se depune la organul fiscal, iar copia rămâne la contribuabil. Mai multe detalii despre modul de completare și depunere găsiți pe website-urile InfoTva.ro , formular230.ro și ANAF.

Atenție! Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne în bugetul Statului.

Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 3,5% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Datele Asociației de Istorie Balcanică sunt:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!