DIRECŢIONEAZĂ PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA DE ISTORIE BALCANICĂ

Persoanele fizice care doresc să direcționeze către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) până la 3,5% din impozitul pe venit datorat bugetului statului o pot face prin depunerea formularului 230, până la 25 mai în fiecare an. Sunt acceptate următoarele categorii de venituri: salarii, chirii, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, dividende, investiții, premii și jocuri de noroc, activități sportive, independente sau agricole etc. Singura condiție este ca în anul anterior să fi realizat venituri impozabile numai în România.

Ce trebuie să faceţi?

Completați formularul 230, care poate fi depus astfel:

  • la ghișeul administrației financiare (descărcabil la ACEST LINK);
  • la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (descărcabil la ACEST LINK);
  • online, prin serviciul SPV (Spațiul Privat Virtual) pe website-ul ANAF, secțiunea Depunere Declarație unică și alte formulare SPV-PF (pdf-ul „inteligent” poate fi descărcat la ACEST LINK). Nu necesită semnătură digitală;
  • online, prin portalul e-guvernare.ro (pdf-ul „inteligent” poate fi descărcat la ACEST LINK). Pentru depunere este nevoie de semnătură digitală, care costă minimum 35 de euro pe an;
  • online, prin intermediul platformei formular230.ro, fără costuri (recomandat).

În cazul în care optați pentru prima variantă, formularul 230 se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI. Originalul se depune la organul fiscal, iar copia rămâne la contribuabil. Mai multe detalii despre modul de completare și depunere găsiți pe website-urile InfoTva.ro și ANAF.

Cea mai simplă și mai rapidă variantă este ultima, prin intermediul platformei gratuite formular230.ro, care elimină hârtiile și drumurile la ANAF pentru susținerea asociației noastre. La acest link (click), contribuabilii completează, semnează pe ecran și trimit online formularul 230. După completare și semnare, se apasă butonul „Generează PDF”. Printr-un mesaj „pop-up” veți putea descărca formularul în format PDF/Imagine, pe care îl puteți trimite pe adresa de email a asociației (contact@balkan-history.com). Este foarte important să trimiteți pdf-ul descărcat prin email către asociație, pentru ca aceasta să se ocupe de depunerea formularului pentru dumneavoastră. Formularele completate primite pe email de la contribuabili vor fi depuse periodic de asociație pe e-guvernare.ro sau direct la sediile ANAF. Platforma nu reține date sau formulare. Veți primi ulterior acasă notificare scrisă de la ANAF cu confirmarea depunerii. Mai multe detalii găsiți pe website-ul formular230.ro în secțiunea „Cum funcționează?”.

Atenție! Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne în bugetul Statului.

Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 3,5% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Datele Asociației de Istorie Balcanică sunt:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
UniCredit Bank S.A.
Cod IBAN: RO03BACX0000002665572000
Codul sucursalei: SFGH
Valută: LEI

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!