Înscrierea ca membru al Asociației de Istorie Balcanică se face pe bază de cerere individuală către Președinte. Poate deveni membru orice persoană fizică, din țară sau din străinătate, care aderă la prezentul Statut şi la obiectivele AIB, şi ale cărei preocupări s-au concretizat prin publicarea, în orice formă, a unor lucrari de specialitate în domeniul de interes al asociației. Prin lucrări de specialitate se înțeleg studii, cărți, traduceri, CD-uri și filme pe teme care au sau nu conținut științific. Pot deveni membri și persoanele care sprijină şi promovează activitatea AIB în orice fel.

Cererea către Președinte trebuie să fie însoțită de recomandarea unui membru al AIB (numai la cererea Consiliului Director) și un curriculum vitae în care să existe o listă a publicaţiilor. Cererea este aprobată de către Consiliul Director numai după ce au fost verificate condiţiile prevăzute în Statut.

Pentru a deveni membru al AIB, vă rugăm să completați formularul de adeziune, pe care îl expediați prin e-mail la adresa: mihaidragnea2018@gmail.com, alături de CV, recomandare și dovada plății cotizației de membru. Achitarea cotizației va fi urmată de eliberarea unei adeverințe doveditoare. În cazul în care cererea este respinsă de Consiliul Director, solicitantului i se va returna suma achitată. Cotizația de membru trebuie să fie achitată înainte de data de 15 ianuarie a fiecărui an.

Cotizaţiile AIB sunt următoarele:

a) 100 lei/an pentru cadrele universitare și cele din învățământul preuniversitar, cercetători, arhiviști, muzeografi, bibliotecari și alți specialiști în domeniul istoriei;

b) 140 lei/an pentru cei pasionați de domeniul istoriei;

c) 70 lei/an pentru doctoranzi, masteranzi și studenți.

Plata cotizației se realizează fie direct către Secretarul Trezorier, fie prin transfer bancar în contul deschis pe numele Asociației. Vă rugăm să adăugați, la depunere, menţiunea “cotizaţie anuală AIB”, pentru a identifica obiectul plăţii dvs.

Cotizaţia anuală poate fi achitată în contul:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI

Toți membrii individuali vor primi câte un număr tipărit al revistei și acces electronic la conținutul ei pri intermediul JSTOR și vor putea beneficia de reduceri la evenimentele organizate de AIB. Ultimele publicații ale membrilor, precum și alte activități științifice menționate în formularul de înscriere, vor fi incluse într-un buletin informativ anual, care va fi distribuit membrilor, partenerilor și colaboratorilor AIB.