Înscrierea ca membru al Asociației de Istorie Balcanică se face pe bază de cerere individuală către Președinte. Poate deveni membru orice persoană fizică, din țară sau din străinătate, care aderă la prezentul Statut şi la obiectivele AIB, şi ale cărei preocupări s-au concretizat prin publicarea, în orice formă, a unor lucrari de specialitate în domeniul de interes al asociației. Prin lucrări de specialitate se înțeleg studii, cărți, traduceri, CD-uri și filme pe teme care au sau nu conținut științific. Pot deveni membri și persoanele care sprijină şi promovează activitatea AIB în orice fel.

Cererea către Președinte trebuie să fie însoțită de recomandarea unui membru al AIB și un curriculum vitae în care să existe o listă a publicaţiilor. Cererea este aprobată de către Consiliul Director numai după ce au fost verificate condiţiile prevăzute în Statut.

Pentru a deveni membru al AIB, vă rugăm să completați cererea de mai jos, pe care este necesar să o expediați prin e-mail la adresa terra_mater_2007@yahoo.com, alături de CV, recomandare și dovada plății cotizației de membru: Formular adeziune AIB (docx), Formular adeziune AIB (pdf). Achitarea cotizației va fi urmată de eliberarea unei adeverințe doveditoare. În cazul în care cererea este respinsă de Consiliul Director, solicitantului i se va returna suma achitată.

Cotizaţiile AIB sunt următoarele:

a) 60 lei/an pentru cadre universitare și cercetători (echivalente);

b) 50 lei/an pentru arhiviști, muzeografi, bibliotecari și alți specialiști în domeniul istoriei;

c) 40 lei/an pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și pentru cei interesați de domeniul istoriei;

d) 30 lei/an pentru doctoranzi, masteranzi și studenți în istorie.

Plata cotizației se realizează fie direct către Secretarul Trezorier, fie prin transfer bancar în contul deschis pe numele Asociației. Vă rugăm să adăugați, la depunere, menţiunea “cotizaţie anuală AIB”, pentru a identifica obiectul plăţii dvs.

Cotizaţia anuală poate fi achitată în contul:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI