Asociația de Istorie Balcanică (AIB) şi Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al Universității din București (CESI-UB) au încheiat un protocol de colaborare, care are ca obiectiv organizarea de evenimente cultural-științifice, în scopul promovarea atât la nivel național, cât și international, a cercetării interdisciplinare și comparative a Europei de Sud-Est.

Acest protocol urmărește, pe de-o parte, să faciliteze formarea unei comunități de specialiști în istoria spațiului balcanic și, pe de altă parte, să înlesnească dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători din România. AIB și CESI-UB vor promova abordarea științifică interdisciplinară a studiului istoriei și a culturilor balcanice. Se va pune accent pe cunoașterea popoarelor din această regiune și pe relevarea elementelor comune din istoria şi cultura lor. Nu în ultimul rând, acest protocol va promova spațiul balcanic ca un spatiu european, respingând orice tendinţă de izolare a acestuia faţă de restul Europei.

Prezentul protocol include, alături de editarea unor monografii și volume de specialitate, colocvii, vernisaje, lansări de carte, expoziții artistice sau alte evenimente culturale. Informațiile legate de acestea, precum și orice rezultat de cercetare generat în urma colaborării sunt publicitate în Hiperboreea sau altă publicație/editură sub formă de volume editate și/sau monografii în română, engleză sau altă limbă de circulație internațională.

Website oficial

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *