The Museum of Dacian and Roman Civilization in Deva, in collaboration with the Balkan History Association, is organizing the 3rd annual International Conference on History, Culture and Research, which will take place in Deva on 1-2 November 2019.


COMITET DE ORGANIZARE / ORGANIZING COMMITTEE
Manager MCDR – Liliana Țolaș
C.S.I dr. habil. Gherghina Boda
C.S.III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu
Dr. Mihai Dragnea

COMITET ȘTIINȚIFIC / SCIENTIFIC BOARD
Președinte / President
Prof.univ.dr. Andrei Marga (Cluj-Napoca, România)

Membri / Members
Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean (Târgu-Mureș, România)
Prof. univ.dr. Toader Nicoară (Cluj-Napoca, România)
Prof. univ.dr. Radu Carp (București, România)
Prof.univ.dr. Marian Petcu (București, România)
Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru (Suceava, România)
Prof.univ.dr. Vera Goseva (Skopje, Macedonia)
Prof. univ. dr. Dragica Popovska (Skopje, Macedonia)
Prof.univ.dr. habil. Sergiu Musteață (Chișinău, Republica Moldova)
Prof.univ.dr. habil. Valentin Tomuleț (Chișinău, Republica Moldova)
Conf.univ.dr. Angela Lisnic (Chișinău, Republica Moldova)
Conf. univ. dr. Valentina Ursu (Chișinău, Republica Moldova)
Conf. univ. dr. Antonis Anastasopoulos (Creta, Grecia)

PROGRAM / PROGRAMME

JOI – 31 OCTOMBRIE [THURSDAY – 31 OCTOBER]

Sosirea participanţilor, începând cu ora 12.00
[Arrival of participants, starting at 12.00]
(Cazare – Casa Belazur: str. Cernei, nr. 6, Hotel Davos: str.Cernei, nr. 8)
[Accommodation – Belazur House: str. Cernei, no. 6, Davos Hotel: str. Cernei, no. 8]
19.00 – Cină
[19.00 – Dinner]

VINERI – 1 NOIEMBRIE [FRIDAY – 1 NOVEMBER] Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane [Museum of Dacian and Roman Civilization]
9.00 – 9.3O: Înscrierea și înmânarea mapelor conferinței [Registration and handing over the conference maps]
9.30 – 10.00: Deschiderea oficială [Opening Plenary Session/Welcome Remarks]
10.00 – 12.00: Lucrări în plen [Plenary session]
12.00 – 13.30: Lansări de carte [Book launches]
14.00 – 16.00: Pauză de masă (Restaurant, Casa Belazur)
[Lunch Break – Restaurant, Belazur House]
16.15 – 19.15: Lucrări pe secțiuni [Papers on sections]
19.30: Cină festivă (Restaurant, Casa Belazur)
[Festive Dinner – Restaurant, Belazur House]

SÂMBĂTĂ – 2 NOIEMBRIE [SATURDAY – 2 NOVEMBER]
09.00 – 11.00: Lucrări pe secțiuni [Papers on sections]
12.00: Prânz (Restaurant, Casa Belazur)
[Lunch – Restaurant, Belazur House]
Plecarea participanţilor [Departure of participants]

VINERI – 1 NOIEMBRIE
Sesiune inaugurală
Sala Şemineului, Palatul Magna Curia,
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 39
Orele: 9.30 – 10.00

FRIDAY – 1 NOVEMBER
Inaugural session

The Fireplace Hall, Magna Curia Palace
Blvd. 1 December 1918, No. 39
Hours: 9.30 – 10.00

FRIDAY – 1 NOVEMBER

Deschiderea oficială [Official opening]
Conducerea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane – cuvânt de deschidere [The management of Museum of Dacian and Roman Civilization –Welcome Remarks]
Oficialități – cuvânt de salut [Officialities – Welcome Remarks]

Lucrări în plen
Sala Şemineului, Palatul Magna Curia,
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 39
Orele: 10.00 – 12.00

Plenary Session
The Fireplace Hall, Magna Curia Palace
Blvd. 1 December 1918, No. 39
Hours: 10.00 – 12.00

Chair: Dumitru-Cătălin ROGOJANU
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, O privire critică asupra istoriografiei româneşti astăzi [A critical view towards the Romanian historiography nowdays]

Prof. univ. dr. Radu CARP, Reforma constituțională și administrativă a României – un proiect politic și intelectual necesar [The Constitutional and administrative reform of Romania – a necessary political and intellectual project]

Prof. univ. dr. Marian Petcu, Forme asociative ale jurnaliștilor ardeleni – schiță istorică [Associative forms of Transylvanian journalists – historical sketch]

Prof. univ. dr. habil. Sergiu Musteață, Dr. Ion Tentiuc, Considerații despre cetatea Soroca și raporturile moldo-poloneze din perioada medievală [Considerations about Soroca fortress and the moldo-polish relations during the medieval period]

Lansări de carte
Sala Şemineului, Palatul Magna Curia,
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 39
Orele: 12.00 – 13.30

Book launches
The Fireplace Hall, Magna Curia Palace
Blvd. 1 December 1918, No. 39
Hours: 12.00 – 13.30

Chair: Gherghina BODA

Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.), Istorie, Cultură și Cercetare, vol. III, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2019. Prezintă: C.S.III dr. habil. Dumitru-Cătălin ROGOJANU

Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Gherghina BODA (eds.), Jurnalul unei deportate. Ileana Paulina Geller „faţă în faţă” cu Donbasul, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2019. Prezintă: C.S.I dr.habil. Gherghina BODA

Gherghina BODA, Perspective şi interpretări ale muzeologiei şi patrimoniului în secolele XX-XXI, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2018. Prezintă: C.S.I dr.habil. Gherghina BODA

Sergiu MUSTEAŢĂ, Nomads and Natives beyond the Danube and the Black Sea, 700-900 CE, Amsterdam University Press, ARC Humanities Press, Leeds, 2018. Prezintă: Dr. Ion TENTIUC; Prof. univ. dr. habil. Sergiu MUSTEAŢĂ

Valentina URSU, Angela Lisnic, Culegerea de studii Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare, Chișinău, Garomont Studio, 2018. Prezintă: Conf.univ.dr. Angela LISNIC

Valentin TOMULEŢ, Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Chişinău, Lexon, 2018. Prezintă: Cercet. şt. sup. dr. Cristina GHERASIM

Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Românii și etniile conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, surse istorico etnografice și cartografice (1812-1918). Culegere de studii. Chișinău, Editura Institutul Patrimoniului Cultural, 2018.
Prezintă: C.S.I dr.habil. Gherghina BODA

Vasile MĂRCULEŢ, Alexandru BUCUR, Fondul jertfelor liniei demarcaţionale (1919), Ed. Ştiinţă, Cultură şi Artă, Mediaş, 2019. Prezintă: Dr. Vasile Mărculeț

Alexiu TATU, Alexandru BUCUR, Marian BOZDOC, Ioan BUCUR, Clădirile Unirii din Sibiu, Sibiu, 2018. Prezintă: Dr. Alexandru BUCUR

Pauză de masă
Restaurant, Casa Belazur
Orele: 14.00 – 16.00

Lunch break
Restaurant, Belazur House
Hours: 14.00 – 16.00

LUCRĂRI PE SECȚIUNI [PAPERS ON SECTIONS]

Secțiunea I
Sala Şemineului, Palatul Magna Curia
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 39
Orele: 16.15 – 19.15

Section I
The Fireplace Hall, Magna Curia Palace
Blvd. 1 December 1918, No. 39
Hours: 16.15 – 19.15

Moderatori [Chairs]:
Prof.univ.dr Radu CARP, Asist.univ.dr. Cosmin Ștefan DOGARU

Dr. Mihai DRAGNEA – Asociaţia de Istorie Balcanică, Bucureşti, Mental Geographies and Cultural Identities in the Baltic Region in the Eleventh-Century: the Anglo-Saxon „Cotton” World Map

Cercet. şt. asociat dr. Melina ROKAI – University of Belgrad, Serbia, The fifteenth-century Bosnia and endeavors for its inclusion into the Western Europe of the time

Dr. Robert MIRICĂ – Centrul de Studii Mediavale, Universitatea din Bucureşti, Figura vrăjitorilor-arcași în tratatul de demonologie Malleus Maleficarum (1487) [The figure of the sorcerer archers in the demonological treaty Malleus Maleficarum (1487)]

Drd. Marina BANTIOU – Ionian University, Corfu, Grecia, Western influences on the ottoman society in the 18th century

Conf. univ. dr. Antonis ANASTASOPOULOS, asistent de cerc. Stefanos POULIOS, drd. Yannis SPYROPOULOS – University of Creta, Grecia, The spread of çiftliks (large estates) in the eighteenth-century Ottoman Balkans: The case of the district of Veroia

Cercet. şt. dr. Raluca PRELIPCEANU – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Arta eclectică a lui Simion Silaghi Sălăgeanu –– un artist transilvănean la confluență de veacuri (sec. XVIII–XIX) [The eclectic art of Simion Silaghi Sa la geanu –– an artist from Transylvania at the confluence of times (XVIIIth- XIXth centuries)]

Cercet. şt. sup. dr. Cristina GHERASIM – Institutul de Istorie Chişinău, Rep. Moldova, Politici imperiale și identități sociale în Basarabia: statutul social-politic și economic al nobilimii basarabene în secolul al XIX-lea [Imperial policies and social identities in Bessarabia: social-political and economic status of Bessarabian nobility in the nineteenth century]

Prof. univ. dr. habil. Valentin TOMULEŢ – Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova, Realităţi şi evoluţii sociale din Basarabia în primele trei decenii după anexare (Cazul boiernaşilor, mazililor şi ruptaşilor) [Realities and social evolutions in Bessarabia in the first three decades after annexation (The case of boiernaşi, mazili and ruptaşi)]

Drd. Angelica NECȘULEA – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Emanciparea feminină prin baluri și saloane de cultură. Deziderat și realitate în Oltenia epocii moderne [The female emancipation through balls and culture halls. Expectation and reality in Oltenia of the modern era]

Dr. Alexandru BUCUR – Sibiu, Perioada petrecută la Veștem (1835 – 1837) de către Sava Popovici Săvoiu (1818 – 1906) [Time spent in Veştem (1835 – 1837) by Sava Popovici Săvoiu (1820 – 1906)]

Asist.univ.dr. Cosmin Ștefan DOGARU – Universitatea din București, Life-Club and Networks of Power in the Early 20th Century Romania

Cercet. şt. asociat dr. Bozica SLAVKOVIC MIRIC – University of Belgrad, Serbia, History, culture and research of Kosovo and Metohija between the Two World Wars

Cercet. şt. III dr. habil. Dumitru-Cătălin ROGOJANU – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul ca loc al interferenţei dintre istorie, cultură şi cercetare [Museum as a place of interference between history, culture and research]

Secțiunea II
Sala nr. 2, Palatul Magna Curia
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39
Orele: 16.15 – 19.15

Section II
Hall no. 2, Magna Curia Palace
Blvd. 1 December 1918, No. 39
Hours: 16.15 – 19.15

Moderatori [Chairs]:
Prof.univ.dr. Marius-Ioan GREC, Cerc. ştiinţ. dr. Adrian DOLGHI

Cercet. şt. I dr. habil. Gherghina BODA – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva „Un souvenir de Solferino” şi începutul mişcării umanitare internaţionale [„Un souvenir de Solferino” and the beginning of the international humanitarian movement]

Dr. Vasile MĂRCULEŢ, dr. Alexandru BUCUR – Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş, Sibiu, Contribuția fostului județ Hunedoara la „FONDUL JERTFELOR LINIEI DEMARCAȚIONALE” (1919) [The contribution of the former Hunedoara County to the Border Line Victim’s Fund (1919)]

Ionela Simona MIRCEA – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Între Trianon și reforma agrară. Titulescu și problema optanților [Between Trianon and the agrarian reform. Titulescu and the issue of optants]

Cercet. şt. dr. Adrian DOLGHI – Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova, Sovietizarea vieții cotidiene în RSS Moldovenească (1944 – 1953) [Sovietisation of daily life in the Moldovan SSR (1944 – 1953)]

Cercet. şt. dr. Cosmin BUDEANCĂ – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti, Abuzuri împotriva deținuților politici în închisoarea de la Râmnicu Sărat (1955 – 1963) [Abuses against the political detainees imprisoned at Râmnicu Sărat (1955 – 1963)]

Prof. univ. dr. Dragica POPOVSKA – Institute of National History, „S.S. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia, The cult of Saints as a system of beliefs and practices associated to sacred places

Dr. Tatiana ZAICOVSCHI – Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova, Tradiţiile şi obiceiurile credincioşilor de rit vechi (lipoveni) din Republica Moldova [Traditions and customs of the old rite believers (lipovans) from Republic of Moldova]

Cercet. şt. dr. Dorina ONICA – Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, Rep. Moldova, Ipostaze și note etnografice locale din Țara Hațegului și Ținutul Pădurenilor [Hypotheses and local ethnographic notes from the Hateg Country and the Padureni Land]

Dr. Svetlana PROCOP – Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova, Preliminariile referitoare la portul ţigănesc tradiţional: între trecut şi viitor [The preliminaries relating to the traditional gypsy clothing: between past and future]

Prof. univ. dr. Vera GOSEVA – Institute of National History, „S.S. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia, Olga Benson and Macedonian and Serbian folk costumes

Lect. univ. dr. Dan-Niculae PODARU – Universitatea din Bucureşti, Vestimentația, barometru al schimbărilor în societatea românească (1989 – 2019) [Garments, barometer of change in the Romanian society (1989 – 2019)]

Conf. univ. dr. Valentina URSU – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Rep. Moldova, Contribuția asociațiilor obștești din Republica Moldova în domeniul cunoașterii și promovării patrimoniului cultural [Contribution of public associations from the Republic of Moldova in the field of knowledge and promotion of cultural heritage]

Prof. univ. dr. Marius-Ioan GREC – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Ziarul „Românul” din Arad – o retrospectivă a anului 1919 [„Românul” newspaper from Arad – an overview of the year 1919]

Conf. univ. dr. Angela LISNIC, drd. Ludmila PONOMARIOV – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Rep. Moldova, Caricatura din presa periodică moldovenească postbelică – sursă de cercetare a timpului liber și agrementului vieții cotidiene [Caricature of the moldavian periodical postwar – media-source of leisure and daily life approval]

Cina festivă
Restaurant, Casa Belazur
Orele: 19.30

Festive Dinner
Restaurant, Belazur House
Hours: 19.30

SÂMBĂTĂ– 2 NOIEMBRIE [SATURDAY – 2 NOVEMBER]

LUCRĂRI PE SECȚIUNI
Orele: 09.00 – 11.00

PAPERS ON SECTIONS
Hours: 09.00 – 11.00

Ora 12.00: Prânz (Restaurant, Casa Belazur)
Hour 12.00: Lunch (Restaurant, Belazur House)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *