În urma procesului de evaluare națională a publicațiilor de către Consiliul Național al Cercetării Științifice al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Hiperboreea a primit 78.30 de puncte, fiind inclusă în categoria „B”.

Au fost analizate numerele din perioada 2015-2019, iar accentul celor doi evaluatori a fost pus pe istoricul revistei, profilul tematic, contribuția la cercetare pentru domeniul revistei, impactul asupra domeniului, modalitatea de distribuție în țară și străinătate, publicarea de recenzii critice, ponderea articolelor în limbi străine, ponderea autorilor din afara instituției (organizației) și a centrului academic (localității) în care apare revista, cv-urile editorilor, procedura de evaluare și recenzare, prezența în bazele de date internaționale și calitatea științifică a conținutului revistei.

Punctele tari au fost următoarele: managementul performant al unei publicații academice, diversitatea internațională și experiența autorilor și a membrilor din colegiul editorial și cel consultativ, creșterea calității articolelor în special după 2017, relațiile cu mediile științifice străine, publicarea exclusiv în limbi de circulație internațională, funcționalitatea procesului de recenzie al articolelor (double blind peer-review), calitatea recenziilor, diversitatea subiectelor, interdisciplinaritate și multidisciplinaritate și prezența în bazele de date internaționale de prestigiu (ISI Web of Science-ESCI, EBSCO, Scopus, CEEOL, ERIH PLUS, ProQuest, Index Copernicus, JSTOR, Ulrich, WorldCat, Regesta Imperii, J-Gate, Persée, Bibliographical Information Base in Patristics, International Medieval Bibliography, International Bibliography of Humanism and the Renaissance, Columbia International Affairs Online).

Printre punctele slabe enumerăm: caracaterul miscelaneu (revista se axează pe spațiul sud-est european abia din 2017, când este fondată Asociația de Istorie Balcanică, iar din 2020 este publicată în SUA de către Pennsylvania State University Press), absența unui profil tematic clar definit dincolo de cel general al istoriei, lipsa mențiunii atribuțiilor membrilor din colegiul editorial și cel consultativ, faptul că doi dintre editorii menționați în aplicație nu au trecute în CV-uri apartenența la echipa de redacție, articole de valoare inegală în perioada 2015-2017 (doctoranzi vs cadre universitare cu experiență, unele articole sunt generaliste, iar altele abordează teme de actualitate) și numărul redus de recenzii publicate înainte de 2019.

Țin să mulțumesc atât colegilor de la revistă, cât și autorilor, pentru susținerea acordată și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul timpului.

Mihai Dragnea, Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *