ENGLISH VERSION BELOW

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în parteneriat cu Asociația de Istorie Balcanică, organizează în perioada 1-2 noiembrie 2019 a treia ediție a Conferinței Internaționale Istorie, Cultură și Cercetare.

Cunoscând preocupările și realizările dumneavoastră în domeniu, vă invităm să onorați cu prezența desfășurarea lucrărilor acestei conferințe științifice.

Avem rugămintea să ne trimiteți talonul de participare până în data de 15 mai deoarece trebuie să demarăm rezervarea camerelor la hotel.

Lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum colectiv la o editură acreditată CNCS în categoria B.

Întrucât dorim ca volumul să fie editat până la data conferinței și lansat în cadrul acesteia, avem rugămintea să trimiteți materialul în extenso până la data de 15 august 2019.

Articolele nu vor depăși 20 de pagini, inclusiv imagini, abstract, titlu în limba română și engleză și cuvinte-cheie în engleză. Normele de redactare sunt cele ale Academiei Române, textul va fi redactat cu fontul Times New  Roman, mărimea 12, Justify, spațiu 1.5, fără bibliografie la finalul materialului. Se acceptă și materiale în engleză, franceză și italiană, cu titlu, rezumat și cuvinte-cheie în limba română.

Cazarea și masa vor fi asigurate de către organizatori, transportul revenind participanților. În cazul în care lucrarea are mai mulți autori, asigurarea cazării și a mesei se face de către organizatori doar pentru o singură persoană.

În speranța că veți răspunde invitației noastre, vă mulțumim anticipat!

ENGLISH VERSION BELOW

The Museum of Dacian and Roman Civilization in Deva, in collaboration with the Balkan History Association, is organizing the 3rd annual International Conference on History, Culture and Research, to take place on 1-2 November 2019.

Based upon your achievements in the field, we would be honoured if you would attend this scientific conference.

The papers presented will be published in a collective volume in Romania. Since we want the volume to be edited by the date of the conference and launched at it, we are requesting that participants submit their manuscripts by August 15, 2019. The application form must be submitted by May 15, 2019.

The manuscripts should not exceed 20 pages in length, including images, abstract, Romanian and English title, and English keywords. The editing rules are those of the Romanian Academy . Texts will be written in 12-point, Times New Roman font, justified, 1.5-spaced, and without a bibliography at the end. Submissions are also accepted in English, French and Italian, with a title, summary and keywords provided in Romanian.

Accommodation and meals will be provided by the organizers. If submissions for participation involve more than one author, accommodation and meals are provided by the organizers for only one person.

Contact:

Gherghina Boda ginaboda15@gmail.com, tel. 0040736.950.204

Dumitru-Cătălin Rogojanu rogojanucatalindumitru@yahoo.com, tel. 0040762.579.100

TALON DE PARTICIPARE (APPLICATION FORM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *