ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI

 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

 

În parteneriat cu

 

ACADEMIA ROMÂNĂ FLIALA IAȘI

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” DIN IAȘI

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN IAȘI

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

 

Organizează

al XII-lea congres internațional de istorie a presei

cu tema

 

„190 de ani de presă în spațiul de limbă română (1829-2019)” 

12-13 aprilie 2019

 

Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și la evoluția presei în spațiul lingvistic românesc, la apariția jurnalismului ca ocupație/profesie, la primele programe editoriale din diversele publicații generaliste ori specializate ș.a.m.d. Ariile tematice subsumate congresului privesc și evoluțiile din provinciile istorice care au aparținut statului român.

Paneluri:

 • Primele publicații periodice, studii monografice. Publicații periodice reprezentative, pentru perioada pionieratului. Tipologia presei începuturilor. Diversificarea presei/ tipuri de presă – politică, de informare generală, pentru femei, științifice, medicale, religioase, de divertisment ș.a.m.d.
 • 1821-1859. Țările Române și teritoriile locuite de români- circumstanțe economice, sociale, politice și culturale ce încurajează apariția și dezvoltarea presei;
 • Programele editoriale – manifeste ale spiritului antreprenorial, în jurnalismul autohton. Influențe străine, modele culturale în evoluția presei, în deceniile de până la Unire.
 • Jurnaliști-pionieri, în țările române. Jurnaliști/scriitori reprezentativi, în presa începuturilor.
 • Presa emigrației (1848-1852). Presa unionistă. Presa antiunionistă.
 • Relația presă-Putere, în spațiul românesc. Controlul publicațiilor. Cenzura, libertatea presei
 • Presa minorităților naționale în anii începuturilor.
 • Economia presei – logici comerciale și presiuni cenzoriale în presa începuturilor. Circulația / distribuția presei, a tipăriturilor, până la Războiul de Independență.
 • Haina grafică a presei în anii de până la Războiul de Independență. Începuturile ilustrației de presă, în spațiul românesc.
 • Începuturile publicității în presa de limbă română.
 • Iașiul cultural și publicațiile sale memorabile.

Conferința de deschidere va fi susținută de dl. academician Alexandru Zub.

Propunerile de participare vor fi trimise până la data 18 februarie 2019, prin completarea formularului de mai jos, urmând ca până la data de 15 martie 2019, Consiliul științific al Congresului să vă comunice decizia, în legătură cu acceptarea/respingerea propunerii de participare.

In timp util veți primi mai multe detalii legate de program, de  aspectele tehnice si alte amănunte referitoare la posibilități avantajoase de cazare. Taxa de participare este de 100 de lei, organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor precum și tipărirea volumului cu contribuțiile. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.

Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate în volumul 190 de ani de presă în spațiul de limbă română, la Editura Universității „Al.I.Cuza” din Iași, în coordonarea conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte. Comunicările acceptate și susținute, care tratează alte aspecte de istorie a presei vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei.

Consiliul științific:

 • univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • univ. dr. hab. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
 • univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
 • univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
 • univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
 • univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova
 • univ. dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara
 • univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanța
 • univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova
 • univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educației Naționale
 • univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
 • Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Comitetul de organizare:

 • univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
 • univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ.dr. Ioan-Alexandru Grădinaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ.dr. Ştefania Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Lucian Teodorovici, Muzeul Național al Literaturii Române din Iași
 • Ioan Milica, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași
 • univ. dr. Daniel Șandru, Primăria Municipiului Iași
 • Elena Chiaburu, Biblioteca FEAA, reprezentant al A.R.I.P.
 • univ.dr. Danie-Rareş Obadă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Secretariatul Congresului

Asist. univ.dr. Daniel-Rareş Obadă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice
Blvd. Carol I, nr. 11, 700056 -Iaşi
Telefon: 0040-232-201 281; Mobil: 0040-733-450 394
E-mail: rares.obada@gmail.com

Parteneri media:

 • Agenția RADOR
 • Viva FM
 • Radio Iaşi
 • Evenimentul – Regional al Moldovei
 • Iaşi Live (http://www.islive.ro)
 • ro (inpscani.ro)
 • Trustul de Presă al Armatei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *