This post provides you with an overview of BHA’s main activity (publishing) over the previous two years. It gives factual information on how the association works, with the strong involvement of many BHA members and partners. The BHA’s publishing activity is engaged at both, national and international level.

Bunghez Sebastian-Dragos (Elena Ghiba Birta National College, Arad)

Books

România Mare votează. Alegerile parlamentare din 1919 „la firul ierbii”, București, Editura Polirom, 2019, 480 pp. (collective work);

Romania’s Foreign Policy as Debated in the Bucharest Parliament (1899-1914), Lambert Academic Publishing, 2019, 96 pp.

Parlamentul și politica externă a României (1899-1914), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 458 pp. The book received the award „Gheorghe I. Brătianu” offered by the The Society of Historical Sciences of Romania in 2019.

Studies and articles in edited volumes

In collaboration with Maria Alexandra Pantea, Nicolae Iorga despre diversitatea Banatului la începutul secolului al XX-lea,inVirginia Popović, Eva Toldi, Marina Puia Bădescu (ed.), Studii interculturale româno-maghiare, Novi Sad, Filozofski Fakultet, 2018;

In collaboration with Maria Alexandra Pantea, Amintiri despre Marea Unire în discursurile intelectualilor arădeni din perioada interbelică, in Lavinia Betea, Flavius Ghender (coord.), „Identitate și cultură națională în România Mare”, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2018, p. 205-212;

Evenimente din România din perioada 1914-1918 prezentate în paginile publicaţiei arădene „Biserica şi Școala”, in Carmen Țâgșorean, Ilie Rad (coord.), Tradiţii ale presei religioase din România. Lucrările Congresului Naţional de Istorie a presei, Ediţia a X-a, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017.

Studies and articles in peer-reviewed journals

Legăturile lui Teodor Botiș cu familia Mocioni, in „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom LVIII, 2019, p. 141–151;

Istoricul Teodor Botiș (1873-1940), in „Studii și articole de istorie”, LXXXVI, 2019;

Marea Unire în discursuri ale lui Ștefan Cicio Pop, in „Analele Aradului”, Anul IV, nr. 4, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2018;

Marea Unire reflectată în discursurile parlamentare din primul deceniu interbelic / The Great Union Reflected in the Parliamentary Discussions of the First Interwar Decade, în Colocviul internațional EUROPA: CENTRU ȘI MARGINE – Cooperare culturală transfrontalieră, Ediția a VII-a, 18-19 octombrie 2018. Arad – România, Supliment al revistei „Studii de Știință și Cultură”, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2018;

Great Cultural Personalities of the Old Kingdom Collaborators of the Newspaper “The Romanian” (1911-1918): Ion Luca Caragiale, Nicolae Iorga And Ioan Ursu / Mari oameni de cultură din Vechiul Regat colaboratori ai ziarului „Românul” (1911-1918): Ion Luca Caragiale, Nicolae Iorga și Ioan Ursu, in „Studii de Știință și Cultură”, vol. XIV, nr. 3, 2018, Arad, Editura Gutenberg Univers;

Aspecte ale tratativelor româno-maghiare de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în viziunea unor memorialiști din epocă, in „Studii și articole de istorie”, LXXXV, 2018;

Nicolae Iorga, susţinător al cauzei sârbeşti în anii Primului Război Mondial, in „Astra Sabesiensis”, an IV, nr. 4/2017;

In collaboration with Maria Alexandra Pantea, Un arădean uitat: Mircea Russu-Șirianu (1885-1916), in „Analele Aradului”, Anul III, nr. 3, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2017;

Ştiri despre familia regală a României în anii Primului Război Mondial, în paginile periodicelor arădene „Românul” și „Biserica și Şcoala”, in „Astra Sabesiensis”;

Profesorii Institutului Pedagogic-Teologic participanţi la Marea Unire, în Colocviul internațional EUROPA: CENTRU ȘI MARGINE – Cooperare culturală transfrontalieră, Ediția a VI-a, 19-20 octombrie 2017. Arad – România, Supliment al revistei „Studii de Știință și Cultură”, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2017;

Vasile Stroescu, susţinător al învăţământului confesional ortodox din Banat, in „Studii și cercetări istorice bănățene”, Timișoara,nr. 3/2017.

Cassioli Marco (University of Aix-Marseille)

Books

Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza (secoli XII-XVII), préface de Jean-Paul Boyer. Bologna: Marietti, 2018, 258 pp.

Articles

«L’apporto moldavo alla colonizzazione delle steppe russe in una lettera alla Curia romana (1740)», in Confluenţe româno-slave de-a lungul timpului, edited by Nicoleta Ciachir, 132-140. Ruse: Lyuben Karavelov Regional Library, 2017

«I tartari di Bessarabia e l’Impero russo: la convenzione del 1770», Romanoslavica (Bucharest) LIII (2018), no. 3: 75-84

«Négocier parmi les « infidèles » : les marchands ragusains dans la Kilia ottomane (XVIIe siècle)», in Teritorii, graniţe, comunităţi, edited by Costin Popescu, 117-130. Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2018

«Chilia e lo spazio balcanico: relazioni umane ed economiche (secoli XII-XVII)», in România şi Balcanii. Reflecţii istorico-geografice, edited by Nicoleta Ciachir and Elena Toma, 41-49. Bucharest: Editura Etnologică, 2018.

Cianga Ştefan-Ioan (Alexandru I. Cuza University, Iasi)

“A Structural Realist Approach to the Context of Justinianic Policy at the Danubian Limes” in The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, vol. 6, ed. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean. Tîrgu Mureş: Arhipelag XXI Press, 2019.

“IOAN CAROL OPRIŞ, ALEXANDRU RAŢIU, CAPIDAVA II. Building C1. Contributions to the history of annona militaris in the 6th cen­tury, with contributions by: ANDREI GÂNDILĂ, TOMASZ WAŻNY, PETER I. KUNIHOLM, CHARLOTTE L. PEARSON, ADRIANA RIZZO and CHOI MAK, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2017, 207 pp. (Roman Frontiers in Romania), book review, Classica et Christiana, 14, 2019.

“ O privire diacronică asupra oclusivelor în limba elină” in Semina perennia. Perspective asupra antichității și moștenirii ei spirituale, ed. Iulian-Gabriel Hrușcă, Constantin-Ionuț Mihai, Liviu Petcu. Iaşi: Editura Univ. „Al. I. Cuza”, accepted Dec. 11th 2018, in print 2019

Dragnea Mihai (Balkan History Association)

Books

The Wendish Crusade, 1147: The Development of Crusading Ideology in the Twelfth Century, Routledge, London, 2019.

Misiune și cruciadă în teritoriul venzilor (sec. al XII-lea) (‘Mission and Crusade in the Wendish Territory, 12th Century’), Etnologică, Bucharest, 2019

Studies in edited volumes

“Mental Geographies and Cultural Identities in the Baltic Region in the Eleventh-Century: the Anglo-Saxon „Cotton” World Map” in Istorie, Cultură și Cercetare, vol. III, eds. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2019, pp. 13-28.

Scholarly journal articles

“Verbal and Non-Verbal Communication Between Germans and Wends in the Second Half of the Tenth Century” in Journal of the Institute of Latvian History, 2/110 (2019), pp. 5-33.

“The Saxon expeditions against the Wends and the foundation of Magdeburg during Otto I’s reign”, in The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, 11/2 (2019), pp. 7-34.

Drugaş Şerban George Paul (Balkan History Association)

Books

Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (The Word that proceeds out of the mouth of the God – A Collection of Studies), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-973-109-745-9, 542 pp.

Antropologia în lumina Revelaţiei şi a ştiinţei (Anthropology in the light of Revelation and Science), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-973-109-425-0, 455 pp.

Articles

“Preamărirea Maicii Domnului în Sfânta Scriptură (The Exaltation of the Mother of God in the Holy Scripture)”, in Altarul Banatului, 4-6, 2019, pp. 66-93.

“The Letter of the Church in Gothia, about martyrdom of St. Sabas the Goth”, in Altarul Banatului, 1-3, 2018, pp. 74-111.

“The Letter of the Church in Gothia, about St. Saba the Goth”, in Revista teologică, 2, 2018, pp. 41-70.

“Etymological note about Romanian raţă – Albanian rosë”, in Hiperboreea Journal, 5 (1), 2018, pp. 69-71.

“Living Water (Abur) – A Possible Lexical Connection Between Romanian, Albanian and Basque”, in Hiperboreea Journal, 4 (2), 2017, pp. 67-88.

“Câteva profeţii despre Maica Domnului în Vechiul Testament (Some biblical prophecies about the Mother of God)”, in Altarul Banatului, 1-3, 2017, pp. 34-59.

“The Name of Zalmoxis and Its Significance in the Dacian Language and Religion”, in Hiperboreea Journal, 3 (2), 2016, pp. 5-66.

“The Wallachians in the Nibelungenlied and Their Connection with the Eastern Romance Population in the Early Middle Ages”, in Hiperboreea Journal, 3 (1), 2016, pp. 71-124.

Katsigianni Anna-Marina (University of Patras)

 “The mythification of Russia and the synchronization of arts in Andreas Embeirikos Amour – Amour“, Kondyloforos, 17 (2019), pp. 184-201.

Luku Esilda (Aleksandër Moisiu University, Durrës)

Book

Hysen Shabanaj, Esilda Luku. Modern History of Europe and USA (Period of Revolutions 1770-1830). Tirana, “Dajti 2000”, 2019

Articles

“Why did Albanians and their Collaborationist governments rescue Jews during the Holocaust”, in: Hiperboreea, vol. 6, no. 2, Bucharest: Balkan History Association, 2019, pp. 33-50. 

“The image of the “Other”: Albanians in the primary and secondary education history textbooks in Macedonia”, in: Shaping the Future through Dialogue, Quality and Education, Budapest: Kodolányi János University, 2019, pp. 19-33.

Menelaou Iakovos (Centre for Hellenic Studies, King’s College London)

Books

Poetry Collection: Στων Κυκλώπων τη Χώρα (Colenso Books, London: 2018). 

Academic articles

‘Alexios I Komnenos and his Church Policy’, Icon of Faith, 4: 7 (2018), 118-128.

‘The Cultural Wealth of Cyprus and the Role of Nature in Seferis’ Logbook III’, Transnational Literature, 11: 1 (2018), pp. 1-13.

‘Κώστας Καρυωτάκης: Όταν το Βίωμα Γίνεται Ποίηση’, Neograeca Bohemica, 18 (2018), pp. 49-55.

‘Alexandros Papadiamantis’ ‘Vardianos sta sporka’: in the light of the medical humanities’, Research & Humanities in Medical Education, 6 (2019), pp. 6-11.

‘The Cyprus Tragedy and the Greek Resurrection. When Poetry Speaks Politics and History’, Agathos: an International Review of the Humanities and Social Sciences, 10:2 (2019), pp. 119-134.

‘The madness of ‘The Murderess’’, Research & Humanities in Medical Education, 6 (2019), pp. 86-91.

 ‘A Historical Account of the Cyprus Problem and the Annan Plan: A Unique Opportunity or an Unwelcome Solution?’, Akropolis: Journal of Hellenic Studies, 3 (2019), 29-61.                                            

Pantea Maria (Vasile Goldis Museum, Vasile Goldis Western University of Arad)

Books

Relatări din primul război mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2017.

Co-author books

Vasile Goldiș în portrete și evocări ale contemporanilor, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2018.

Marea Unire în memorialistica arădenă, Ed. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2018.

De la „amurgul imperiilor” la România Mare. Românii din Austro-Ungaria în Primul Război Mondial-documente vizuale, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2018.

Edited books

Astra și arădenii-ctitori de modernitate românească, Arad,  Ed. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2018.

Chapters in volumes

Maria Alexandra Pantea, Problema şcolară reflectată în  circularele episcopilor arădeni la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, in „Rigoare adevăr valoare. Omagiu profesorului universitar Radu Păiuşan”, Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2017, pp. 106-117.   

Maria Alexandra Pantea, Contribuţia presei ecleziastice arădene la modernizarea societăţii româneştii în a doua jumătate a secolului XIX in „Lucrările Congresului Internaţional de Istoria Presei”, Timişoara, Ed. Academiei Române, 2017, pp. 300-307

Maria Alexandra Pantea, Activitatea culturală a preoţilor şi învăţătorilor în satele din Câmpia Aradului în secolul al XIX-lea in „Administraţie românească arădeană, Studii şi comunicări”, vol. XII, Arad, Ed. Vasile Goldiş Universiy Press 2017, pp. 278-287.

Maria Alexandra Pantea, Banatul în cronicile germane din a doua jumătate a secolului XVIII, in „Studii interculturale româno-maghiare”, Novi-Sad, 2018, pp. 129-138.

Maria Alexandra Pantea, Sebastian-Dragoș Bunghez, Nicolae Iorga despre diversitatea Banatului la începutul secolului XX, in „Studii interculturale româno-maghiare”, Novi-Sad, 2018, pp. 123-128.

Maria Alexandra Pantea, Sebastian-Dragoș Bunghez, Amintiri despre Marea Unire în discursurile intelectualilor arădeni din perioada interbelică in vol. „Identitate și cultură națională în România Mare”, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2018, pp. 205-212.

Maria Alexandra Pantea, Episcopia arădeană în toamna anului 1918, in vol. „Administraţie românească arădeană, Studii şi comunicări”, vol. XII, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” Universiy Press Arad, 2018, pp. 342-349.

Maria Alexandra Pantea, Contribuția preoților și protopopilor din Episcopia Aradului la realizarea Marii Uniri in vol. „Presa Marii Uniri”, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” Universiy Press 2018, pp. 345-351.

Maria Alexandra Pantea, Activitatea lui Ioan Suciu în cadrul despărțământului Astrei arădene, in vol. „Administraţie românească arădeană, Studii şi comunicări”, vol. XIII, Arad, Ed. „Vasile Goldiş” Universiy Press, Arad, 2019, pp. 497-502.

Maria Alexandra Pantea, Învățători români din secolul al XIX-lea intelectuali în lumea românească din Ungaria in vol. „Comunicările celui de al XXVII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria”, Giula, 2018, pp. 53-62.

Maria Alexandra Pantea, Intelectualii români din Banat formați pe băncile școlii gimnaziale de stat din Arad în a doua jumătate a secolului XIX, in vol. „Studii interculturale româno-maghiare”, Novi-Sad, 2019, pp. 115-121.

Articles in peer-reviewed journals

Maria Alexandra Pantea, Poziția clerului din Banat față de evenimentele anului 1916, in „Astra Salvensis”, anul IV, nr. 8, 2017, pp. 131-139.

Maria Alexandra Pantea, Contribuția învățătorilor la modernizarea soocietății româneștii în satele din Câmpia Aradului în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea în „Şcoală şi societate in Banat” XIV, Timişoara, Ed Eurostampa, 2017, pp. 122-128.

Maria Alexandra Pantea, Situația școlilor și a învățământului din Banatul Timișan la începutul Primului Război Mondial in „Studii şi cercetării istorice bănăţene”, Timişoara nr. 3, 2017, pp. 91-99.

Maria Alexandra Pantea, Sebastian-Dragoș Bunghez, Un arădean uitat Mircea Russu Șirianu (1885-1916) in „Analele Aradului”, anul III, nr. 3, 2017, Arad, Ed Vasile Goldiş Univesity Press. 

Maria Alexandra Pantea, Intelectuali bănățeni pe frontul Marelui Război, in „Analele Banatului”, XXV, 2017, Ed. Mega, Cluj- Napoca, pp. 263-268.

Maria Alexandra Pantea, Imaginea frontului în presa ecleziastică din Banat in „Astra Sabesiensis”, anul III, nr.3, 2017, Cluj Napoca, Ed. Argonaut, pp. 89-101.

Maria Alexandra Pantea, Colaborarea lui Vasile Goldș cu ierahii Bisercii Ortodoxe din Transilvania în primele două decenii ale secolului al-XX-lea in „Europa Centru şi margine”, Arad, Ed. Gutenberg Univers 2017, pp. 163-169.

Maria Alexandra Pantea, Preotul Eugen Munteanu din Toracul Mic pe fronturile Marelui Război (1914-1918), in „Şcoală şi societate în Banat”, XV, Timişoara, Ed. Eurostampa, 2018, pp. 24-28.

Maria Alexandra Pantea, Structura socio-profesională a delegaților comitatului Arad participanți la Marea Adunare Națională de la Alba – Iulia, in „Studii și articole de istorie”, vol. LXXXV, 2017, p. 114-124.

Maria Alexandra Pantea, Preoți militari bănățeni pe fronturile Marelui Război, in „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom LVII, Cluj-Napoca, 2018, pp. 173-183.

Maria Alexandra Pantea, Activitatea preoților în lumea românească din Câmpia Aradului în anii Marelui Război, in „Astra Sabesiensis”, anul IV, nr.3, 2018, Cluj Napoca, Ed. Argonaut, pp. 25-33.

Maria Alexandra Pantea, Organizarea românilor din cercul Vârșețului în toamna anului 1918 in „Astra Salvensis” Cluj – Napoca, Ed. Argonaut, an VII, nr. 13, 2019, pp. 123-129.

Maria Alexandra Pantea, Colaborarea despărțământului Astrei arădene cu extensiunea universitară clujeană, in „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom LVIII, 2019, pp. 182-194.

Maria Alexandra Pantea, Implicarea episcopului arădean Ioan Ignatie Papp în evenimentele din toamna anului 1918, in „Astra Sabesiensis”, nr. 5, 2019, Cluj Napoca, Ed. Argonaut, pp. 115-122.

Reviews

Ilie Stricatu, Pe cărările destinului romanul unei vieți trăite (1914-1918), in Studii de ştiinţă şi cultură” vol. XIV nr.1 ianuarie 2018.

Peici Gordana-Nicoleta (West University of Timisoara)

Articles

Gordana-Nicoleta Peici, Mitic şi magic în romanul E un pod pe Drina – study accepted for publication in the journal Romanoslavica, University of Bucharest Publishing House, and presented at the International Slavicistics Conference “70 years of Romanian Slavistics at the University of Bucharest”, organized by the Department of Russian and Slavic Philology of the University of Bucharest, in the period 20 -21 September 2019.

Gordana-Nicoleta Peici, Agonia actului povestirii. A povesti şi a exista în romanele Curtea blestemată şi Dervişul şi moartea, in Doc. Eu, nr. 4/2019, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 81-88.

Gordana-Nicoleta Peici, Metamorfoze ale fenomenelor socioculturale în romanul E un pod pe Drina. Debutul secolului XX, în Doc. Eu, nr. 3/2019, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 49-54.

Gordana-Nicoleta Peici, Khazar palimpsest – The subversion of the historiographic speech, in Journal of Romanian Literary Studies, nr. 16/ 2019, pp. 898-906.

Tasheva Stela (Institute of Arts Studies, Bulgarian Academy of Sciences)

Articles

Ташева, С., Саша Лозанова. Архитекти в институциите–лидерство и творческа реализация. International scientific conference Engineering. Techologies. Education. Security. ’19 Proceedings, II, 2 (8), Scientific technical union of mechanical engineering “Industry – 4.0”, 2019, pp. 203-206, https://techtos.net/sbornik/2019/2-2019.pdf 

Ташева, С., Саша Лозанова. България и Украйна: архитектурни паралели между двете световни войни. Украйна и България в историята на Европа, Ин-т по история на Украйна на НАН на Украйна; Ин-т за исторически изследвания — БАН, 2019, pp. 475-487, http://resource.history.org.ua/item/0014528 

Ташева, С., Саша Лозанова. Мотивът “паун” – следаот древна Индия в европейската архитектура и изкуство. Манас, 5, 1, Център заизточни езици и култури (ЦИЕК) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“,2019, ISSN:2367-6256    
https://manas.bg/bg/2019-vol5-1/peacock-motif-trace-ancient-india-mediterranean-art-and-architecture?l=en

Reviews

Саша Лозанова/ Sasha Lozanova. Българският ХХ век в изкуствата и културата [The Bulgarian XX Century in Arts and Culture] /  – сп. „История“, книжка 2, година XXVII, 2019213 стр. https://history.azbuki.bg/history/historyarticles2016-4/2-xxvii-2019/  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=760240   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *