DIRECŢIONEAZĂ 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA DE ISTORIE BALCANICĂ

Ce este 2%?

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze către o entitate nonprofit (fundaţii, asociaţii nonguvernamentale) 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne Statului.

Ce trebuie să faceţi?

Completaţi Declaraţia 230 sau Declaraţia 200, în funcţie de sursa de venit.

Declaraţia 230 – Dacă aveţi venituri numai din salarii. Descarcă declaraţia de AICI. Detalii explicative privind completarea declaraţiei gasiţi aici: INSTRUCTIUNI DECLARATIA 230

Declaraţia 200 – Dacă aveţi venituri şi din alte surse. Descarcă declaraţia de AICI. Detalii explicative privind completarea declaraţiei gasiţi aici: INSTRUCTIUNI DECLARATIA 200

Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Datele Asociației de Istorie Balcanică sunt:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI

Declaraţia trebuie depusă până la data de 15 mai a.c.. Formularul se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI.

Până la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către asociația beneficiară.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!