DIRECŢIONEAZĂ 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA DE ISTORIE BALCANICĂ

Ce este 2%?

Persoanele fizice care doresc să doneze către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) 2% din impozitul achitat în 2017 către bugetul statului o pot face prin depunerea formularului 230, până la 25 mai 2018. Și în acest an, administrațiile financiare vor primi declarațiile 230 centralizate de ONG-uri, fără să fie necesară depunerea individuală a documentului, de către fiecare contribuabil în parte. Totuși, pentru a verifica faptul că sumele ajung în mod cuvenit la respectivele entități și nu există inadvertențe, Fiscul va trimite notificări fiecărei persoane fizice. Astfel, ONG-urile care centralizează declarațiile 230, prin care persoanele fizice optează pentru donarea a cel mult 2% din impozitul pe venit achitat către stat, vor putea depune și în 2018 documentele în aceeași manieră întâlnită până acum.

Vorbim, practic, de o măsură tranzitorie, care vine să clarifice posibilitatea depunerii formularului 230 şi de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei redirecţionate. Asta pentru că, în ultima perioadă, unele administrații financiare nu au mai acceptat o asemenea procedură și au cerut ca formularele 230 să fie depuse personal de către contribuabilul ce face donația. Și pentru a evita situațiile în care persoanele fizice constată că declarația 230 a fost depusă în numele lor de către altcineva, Fiscul va notifica contribuabilii cu privire la opțiunea exercitată prin formularul 230 primit, astfel încât aceștia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotei de 2%. (Sursă)

Atenție! Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne Statului.

Ce trebuie să faceţi?

Completaţi Declaraţia 230 sau Declaraţia 200, în funcţie de sursa de venit.

Declaraţia 230 – Dacă aveţi venituri numai din salarii.

Declaraţia 200 – Dacă aveţi venituri şi din alte surse.

Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Datele Asociației de Istorie Balcanică sunt:

Denumire organizaţie: Asociaţia de Istorie Balcanică (AIB)
Codul de identificare fiscală (CIF): 37724312
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Cod IBAN: RO53RNCB0066154996360001
Valută: LEI

Formularul se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!

UPDATE 2020: ANAF: Formularul 230, modificat (proiect de Ordin)